English version available here

Dealer's den and artist's alley

มาเปิดท้ายขายของไปด้วยกัน!

อะไรคือ Dealer's Den และ Artist Alley?

 • Dealer's Den คือสถานที่สำหรับขายงานศิลปะและของทำมือของคุณเอง โดยคุณสามารถขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Kemono/Furry หรือเกี่ยวกับสัตว์ เช่น รูปภาพ ภาพถ่าย และเฟอร์สูท เป็นต้น

 • Artist's Alley คือสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะทำมือของคุณเองที่ทำขึ้นในสไตล์ของ Kemono/Furry รวมไปถึงการเปิดคอมมิชชั่นภายในงานอีกด้วย

Rules & Regulations กฏและข้อบังคับ

 • Dealer's Den และ Artist's Alley นั้นจัดขึ้นสำหรับผู้ร่วมงาน Thaitails เท่านั้น (ทุกแพ็คเกจ)

 • สิทธิในการสมัคร Dealer's Den และ Artist's Alley มีไว้สำหรับผู้ร่วมงาน Thaitails เท่านั้น

 • เนื่องด้วยโต๊ะที่มีจำนวนจำกัด Thaitails จะทำการคัดเลือกและประกาศร้านค้าที่ได้รับเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2563 

 • การขายสินค้าทุกประเภทอายุสามารถขายได้ตามปกติยกเว้นสินค้าสำหรับผู้ใหญ่ R18 ซึ่งจำเป็นต้องขายในหีบห่อที่เหมาะสม กรุณาตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้ซื้อทุกครั้ง การขายสินค้า R18 แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 นั้นมีความผิด

 • เนื่องด้วยพื้นที่มีจำกัด กรุณาจำกัดผู้ที่นั่งประจำโต๊ะไม่เกิน 2 คนต่อ 1 โต๊ะ กรุณาจัดเก็บสิ่งของของท่านให้เป็นระเบียบใต้โต๊ะหรือใกล้โต๊ะมากที่สุด

 • โปรดจำไว้ว่าโต๊ะเหล่านี้ไม่ได้การันตีไว้สำหรับผู้ใดก็ตามในเวลาใดก็ตาม หากเกิดการละเมิดต่อกฏของ Dealer's Den, Artist's Alley, โรงแรม หรืองาน Thaitails รวมไปถึงการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการร้องเรียนจากผู้อื่น เจ้าของบู๊ทจะได้รับการเชิญออกและอาจไม่ได้รับเชิญให้กลับมารวมงานอีกในภายภาคหน้า
  Dealer's Den และ
  Artist's Alley เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น

ตารางเวลา

 • เวลาจัดบู๊ท: 10:00 - 11:15

 • เปิดให้ Super Sponsor เข้า: 11:30

 • เวลาขาย: 12:00 - 16:00

กำหนดการ

 • Dealer's Den และ Artist's Alley จะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2563 (เฉพาะวันอาทิตย์)

 • 30 พฤษจิกายน 2562 - 18 มกราคม 2563: Dealer's Den และ Artist's Alley จะเปิดให้สมัครผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์

 • 25 มกราคม 2563: ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกสำหรับ Dealer's Den and Artist's Alley ของงาน Thaitails Conventio 2020

ทุกอย่างนี้ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมงาน อย่างปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป !